Izobraževanje na področju varnosti mobilnih naprav

Izobraževalni tečaj se osredotoča primarno na nevarnosti, ki jih predstavlja t.i. politika BYOD (Bring Your Own Device), ki jo še vedno uporablja mnogo podjetij in organizacij. Ker podjetje nima nadzora nad zasebnimi napravami zaposlenih in še posebej ne nad njihovo varnostjo, vsaka grožnja na zasebnih napravah pomeni tudi grožnjo celotni organizaciji. 
Podjetja, ki zaposlenim dovoljujejo uporabo zasebnih naprav za opravljanje dela razširijo varnostni perimeter na vsakega posameznega zaposlenega, na njihove naprave in še posebej na njihovo razumevanje principov kibernetske varnosti. Čeprav je BYOD in delo na daljavo priročno tako za podjetja kot zaposlene, slednje delodajalce izpostavlja vrsti varnostnih tveganj. Ker tovrstne naprave ne upravljajo in/ali nadzorujejo strokovnjaki kibernetske varnosti, je varnost takšnih naprav in posledično podjetij omejena na poznavanje dobrih praks in varnostnih zakonitosti s strani zaposlenih.

Vsako podjetje bi se moralo zavedati tveganj, ki jih tovrstne politike in delovne prakse predstavljajo, slednje pa pomeni, da morajo biti na temo izobraženi tudi vsi zaposleni.

Tekom izobraževanja se osredotočamo na dovoljenja, dobre prakse za zaščito naprav in preprečevanje malwera ter virusov ter nadaljujemo s koncepti kot so “rooting”, “jailbraking” in drugimi naprednimi tematikami, ki slušateljem vlijejo dovolj znanja, da lahko osebne naprave v delovnem okolju uporabljajo učinkovito in predvsem varno. Na tečaju predstavimo tudi različne aspekte varnosti wifi omrežij in praktično prikažemo napade, ki jih lahko uporabimo za vsakršno implementacijo, saj so wifi omrežja že v osnovi ranljiva, kot tudi demonstriramo, kako takšna okolje zavarovati.