Storitve za fizične osebe

Preživnina in skrbništvo

Neštetokrat se zgodi, da preživninski zavezanec ne želi plačevati preživnine oziroma z namenom zmanjšanja preživnine prikazuje manjše prihodke, kot jih ima dejansko. Za naše naročnike pridobivamo dokazno gradivo, ki prikazuje dejansko materialno stanje ter življenjski stil preživninskega zavezanca.

Vse pogosteje pa naši naročniki potrebujejo tudi dokaze o poteku stikov z otroci, saj tisti, ki naj po sodni odločbi imel otroka v vzgoji in varstvu, zanj pogosto ne skrbi, ampak ga prepuščajo v varstvo tretjim osebam, na sodišču pa kasneje prikazujejo, da se z njim ukvarjajo oni.

Zakonska nezvestoba

Detektivi pridobimo in dokumentiramo podatke o vašem partnerju oziroma o tem ali ima vaš zakonec/partner kakršnokoli razmerje z drugo osebo.

Znakov varanja je veliko in so različni glede na okoliščine, čas in odnos, ki ga imata partnerja. Detektivi za dokazovanje zakonske nezvestobe zberemo vse potrebne podatke o tem ali vas zakonec oziroma partner res vara. Pomemben je predvsem prvi pristop, kajti detektiv mora stranki znati svetovati, v kolikor se bo stranka po zbranih dokazih o varanju odločila za razvezo zakonske zveze. Razveza s seboj poleg že tako boleče izkušnje prinese tudi delitev skupnega premoženja, borbo za skrbništvo nad otroci ipd. Neredko se zgodi, da tisti, ki je varal tako prične skrivati premoženje, še pogosteje pa, da ne plačuje preživnine za otroke, katero mora po zakonu nujno plačevati. Pogosti so tudi primeri, ko preživnino sicer plačuje, vendar v manjši vrednosti, kot bi jo sicer bil dolžan plačevati. Detektivi tako lahko bistveno pripomoremo tudi v postopku dokazovanja resničnega premoženja partnerja ter odkrivanju denarnih sredstev s katerimi ta razpolaga.

Zbiranje informacij o dolžnikih in njihovem premoženju

Detektivi pridobimo naslov dolžnika in preverimo izvršilna sredstva dolžnika, pomembna za uspešno izvršbo.

Pridobivanje podatkov o dolžniku in njegovem premoženju poteka na terenu, kjer se ugotovi dejansko premoženje dolžnika. V okviru strankinega pooblastila, detektivi za vas pridobimo tudi pomembne podatke iz evidenc.

Iskanje oseb

Detektivi s svojim delom velikokrat pripomorejo pri iskanju pogrešanih ali skritih oseb. S pridobljenimi informacijami in podatki, lahko pomembno vplivajo tako na potek kot tudi na trajanje preiskave.

Pogrešane osebe

Osebe, za katerimi je od njihovega zadnjega opažanja izgubila vsaka sled. Pri njihovem iskanju detektivi sodelujejo s policijo.

Skrite osebe

Osebe, katere se iz različnih razlogov (dolgovi, vročitve pošiljk, izvršilni postopki..) skrivajo pred upniki, organi pregona ali pred drugo osebo. V praksi najpogostejši vzrok za aktiviranje detektiva pa je iskanje skritih oseb z namenom vročanja pisnih pošiljk.

 

Iskanje predmetov

Detektivi največkrat pripomoremo pri iskanju vozil v lasti leasing hiš, ki jih uporabniki ne želijo vrniti lastniku.

Pomagamo pa vam tudi pri iskanju predmetov, ki lastnikom predstavljajo posebno vrednost (umetnine, ukradeni ali izgubljeni predmeti) ter z iskanjem motornih vozil.

 

Zaščita otrok/nadzor otroka

Za vas priskrbimo informacije o družbi vašega otroka ter morebitni zlorabi alkohola ali prepovedanih drog.

Starši želijo pogosto vedeti, kje se giblje njihov otrok, s kom se druži in kaj počne izven doma. Svetujemo vam, kako uspešno nadzirati otrokove elektronske naprave (telefon, tablico, računalnik) ter vam pomagamo pri pridobitvi informacij o otrokovi družbi ter morebitni zlorabi alkohola in drog.

Preiskovanje kaznivih dejanj in odkrivanje povzročiteljev materialne škode

Kazniva dejanja, ki jih lahko detektivi preiskujejo so dejanja, ki se preganjajo na zasebno tožbo.

Detektivi lahko v primerih kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo pridobimo dokaze o kaznivem dejanju ter opravi razgovore s pričami. Kot kvalificirana priča pa lahko detektiv nastopi tudi pred sodiščem.

Pomagamo vam tudi pri odkrivanju povzročiteljev materialne škode. Detektivi za vas pridobim informacije in neposredne dokaze o osebi, ki vam povzroča škodo.