Preživnina in skrbništvo

Neštetokrat se zgodi, da preživninski zavezanec ne želi plačevati preživnine oziroma z namenom zmanjšanja preživnine prikazuje manjše prihodke, kot jih ima dejansko. Za naše naročnike pridobivamo dokazno gradivo, ki prikazuje dejansko materialno stanje ter življenjski stil preživninskega zavezanca.

Vse pogosteje pa naši naročniki potrebujejo tudi dokaze o poteku stikov z otroci, saj tisti, ki naj po sodni odločbi imel otroka v vzgoji in varstvu, zanj pogosto ne skrbi, ampak ga prepuščajo v varstvo tretjim osebam, na sodišču pa kasneje prikazujejo, da se z njim ukvarjajo oni.