Storitve za pravne osebe

Kontrola in nadzor bolniške odsotnosti

Kontrola bolniške odsotnosti

Kontrola bolniškega staleža se opravi na naslovu bivališča delavca. Glavni namen kontrole bolniškega staleža je ugotavljanje ali se delavec v času bolniške odsotnosti nahaja doma oziroma ali se delavec drži s strani zdravnika predpisanih navodil za zdravljenje na domu. Kontrola bolniške odsotnosti s strani detektiva, pripomore k preventivnem zmanjšanju bolniških odsotnosti v podjetjih.

Nadzor bolniške odsotnosti

Pri nadzoru bolniške odsotnosti ugotovimo, kaj delavec počne v času bolniškega staleža. Preverjamo ali delavec odpotuje iz kraja bivanja, opravlja pridobitno dejavnost, krši s strani osebnega zdravnika predpisana navodila za zdravljenje, ipd. V primer kršitve zdravnikovih navodil za zdravljenje na domu govorimo o kršitvi delovnega razmerja, ki vodi v izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Nadzor potnih stroškov

Zloraba uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, je ena izmed najpogostejših kršitev delovnopravne zakonodaje ter hkrati kaznivo dejanje goljufije.

V kolikor delodajalec sumi, da si delavec z neresničnim prikazovanjem podatkov neupravičeno viša mesečne prejemke iz naslova stroškov prevoza na delo in z dela, lahko s pomočjo detektivov zbere informacije od kod in na kakšen način delavec prihaja na delo in z dela.

Vročanje pisemskih in drugih pošiljk

Detektivi vročamo pisemske pošiljke za sodišča, podjetja in fizične osebe.

Poiščemo osebo, ki se skriva pred vročitvijo ali pa dejanski naslov prejemnika pošiljke ter pošiljko vročimo. Po opravljeni vročitvi, naročnik prejme izpolnjeno vročilnico, katera služi za dokazovanje v morebitnih nadaljnjih postopkih.

Vročanje pisemskih pošiljk se opravlja po določilih Zakona o kazenskem postopku, Zakona o pravdnem postopku in Zakona o upravnem postopku ter ga izvedemo v najkrajšem možnem času, saj je ravno čas pri vročanju ključnega pomena.

Preizkus alkoholiziranosti in prisotnosti drog v organizmu

V primeru suma zlorab prepovedanih substanc in alkohola na delovnem mestu za vas izpeljemo vse potrebne dokazne postopke.

Preizkus alkoholiziranosti

Omamljenost na delovnem mestu je hujša kršitev delovnih obveznosti, zaradi katere je delavec disciplinsko odgovoren. Za preverjanje alkoholiziranosti delavca na delovnem mestu podjetja sodelujejo z detektivi. Detektiv mora biti usposobljen za rokovanje z alkoskopom. Ob izvedbi preizkusa alkoholiziranosti mora biti prisoten tudi predstavnik delodajalca, ki je dolžan v primeru prekoračitve dovoljene vrednosti, delavca odstraniti iz delovnega procesa. Po opravljenem preizkusu alkoholiziranosti se opravi zapisnik, katerega podpiše detektiv, predstavnik delodajalca in delavec.

Preizkus prisotnosti drog v organizmu

Delodajalec lahko v kolikor sumi, da delavec na delovno mesto prihaja pod vplivom drog izvede zanesljiv preeliminacijski test drog. Potrditveni test na droge lahko v 15 minutah v analizirani slini zazna 6 različnih vrst drog. Po opravljenem preizkusu se opravi zapisnik, katerega podpiše detektiv, predstavnik delodajalca in delavec.

Protislušni pregledi prostorov in vozil

Protislušni pregledi prostorov in vozil

Varovanje poslovnih podatkov in preprečevanje odtekanja informacij iz podjetja je ključnega pomena za uspešnost podjetja. Na vašo željo lahko opravimo pregled prostorov in opreme z namenom odkrivanja nezakonitega prisluškovanja in snemanja ter na ta način preprečimo odtekanje pomembnih informacij.

Za vas opravimo:

 • Protislušni pregled prostorov in opreme z namenom odkrivanja nezakonitega prisluškovanja in snemanja
 • Pregled vozil za morebitno prisotnost sledilnih naprav

Varnost mobilnih naprav in wi-fi omrežij!

Za naše naročnike izvajamo izobraževalne tečaje, ki se primarno osredotočajo na nevarnosti povezane s t.i. politika BYOD (Bring Your Own Device), katero še vedno uporablja mnogo podjetij in organizacij. Ker podjetje nima nadzora nad zasebnimi napravami zaposlenih in še posebej ne nad njihovo varnostjo, vsaka grožnja zasebnih napravah pomeni tudi grožnjo celotni organizaciji. 
Na tečaju zaposlene naučimo varne uporabe elektronskih naprav (pametni telefoni, tablice, prenosniki in druge naprave) ter varne uporabe omrežij, na katere se te naprave povezujejo, saj zaposleni ravno pri delu od doma najpogosteje nepravilno uporabljajo wi-fi omrežija.

Podjetja, ki zaposlenim dovoljujejo uporabo zasebnih naprav za opravljanje dela, razširijo varnostni perimeter na vsakega posameznega zaposlenega, na njihove naprave ter še posebej na njihovo razumevanje principov kibernetske varnosti. Čeprav je BYOD in delo na daljavo priročno tako za podjetja kot zaposlene, slednje delodajalce izpostavlja vrsti varnostnih tveganj. Ker tovrstne naprave ne upravljajo in/ali nadzorujejo strokovnjaki kibernetske varnosti, je varnost takšnih naprav in posledično podjetij omejena na poznavanje dobrih praks in varnostnih zakonitosti s strani zaposlenih.

Vsako podjetje bi se moralo zavedati tveganj, ki jih tovrstne politike in delovne prakse predstavljajo, slednje pa pomeni, da morajo biti na temo izobraženi tudi vsi zaposleni.

Tekom izobraževanja se osredotočamo na dovoljenja, dobre prakse za zaščito naprav in preprečevanje malwera ter virusov ter nadaljujemo s koncepti, kot so “rooting”, “jailbraking,” in drugimi naprednimi tematikami, ki slušateljem vlijejo dovolj znanja, da lahko osebne naprave v delovnem okolju uporabljajo učinkovito in predvsem varno ter predstavimo različne aspekte varnosti wifi omrežij. Po zaključenem teoretičnem delu praktično prikažemo napade, ki jih lahko uporabimo za vsakršno implementacijo, saj so wifi omrežja že v osnovi ranljiva ter demonstriramo, kako takšna okolje zavarovati.

Tečaj bo slušatelje naučil odgovorno uporabljati skupno delovno okolje in še posebej poudaril pomembnost slediti varnostni politiki podjetja.

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula

Detektivi poizvedujejo in zbirajo dokazno gradivo v primeru, ko delodajalec sumi, da delavec krši konkurenčno prepoved ali pogodbeno dogovorjeno konkurenčno klavzulo.

Delavec s kršitvijo konkurenčne klavzule podjetju povzroča materialno škodo. V kolikor sumite, da vaš delavec kršiti konkurenčno klavzulo, za vas priskrbimo vse potrebne informacije in dokazila ter vam pomagamo pri nadaljnjem vodenju postopka. Konkurenčna prepoved pomeni, da delavec v času trajanja delovnega brez pisnega soglasja delodajalca ne sme sklepati poslov in opravljati del, ki sodijo v dejavnost, katero opravlja delodajalec in bi za delodajalca lahko pomenili konkurenco. Na podlagi ugotovljenega lahko z detektivskim poročilom ukrepate ali pa izpeljete postopek zoper delavca.

 

 

 

OSINT (Open-Source Intelligence)

OSINT – Open Source Intelligence je metoda zbiranja in analiziranja podatkov iz javno dostopnih virov.
Poleg družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter), objav na digitalnih forumih, publikacijah, znanstvenih revijah, medijih, video platformah, uradnih/vladnih podatkovnih bazah, itn. OSINT zajema tudi pregled temnega in nevidnega spleta, objav podjetij, sporočil v javnosti in drugih javnih virov. Za dosego dobrih rezultatov je najpomembnejša dobra metodologija zbiranja podatkov in analiziranja podatkov. Tu z delom nastopimo mi – Detektivska agencija Kokalj in detektivi. Skupaj z našimi zunanjimi sodelavci imamo na področju OSINT dolgoletne izkušnje in obširne reference, kar nam omogoča globji vpogled in izris realne slike preiskovanih subjektov, gospodarskih družb ali projektov. Specializirani smo na področji OSINT, SOCMINT (Social media intelligence) kot tudi podporne dejavnosti, ki vključuje: podatkovno analitiko, avtomatizirano zbiranje specifičnih podatkov, deanonimizacijo in koleracijo, geo – lokacijske metode, itd. Da je naše delo opravljeno profesionalno in stroškovno učinkovito pa pripomore tudi to, da imamo na voljo ogromno že preverjenih podatkov in virov. Strankam tako zagotovimo nadvse uporabne podatke, ki jih bodo lahko koristili pri svojih poslovnih odločitvah, pripomogli pa bodo tudi k varovanju njihovega ugleda, ki bi ga konkurenca ali posamezniki lahko zlorabili.

Svoje delo opravljamo v skladu z GDPR.

Kraje v podjetjih

V podjetjih dokaj pogosto prihaja do kraj izdelkov, delovne opreme, ponekod pa tudi do kraj denarnih sredstev (gostinski obrati, trgovine,..).

V kolikor sumite, da tudi v vašem podjetju prihaja do tatvin, detektivi z zbiranjem informacij ter uporabo nezaznavnih kemijskih ali elektronskih pasti, ugotovimo način izvajanja tatvine in pridobljene informacije posreduje policiji.

Opravljanje poizvedb o dolžnikih in njihovem premoženju

Dolžniki se pogosto želijo izogniti poplačilu dolga ter skrivajo pred upniki svoje premično in nepremično premoženje.

Detektivi za upnike zberemo podatke o izvršilnih sredstvih dolžnika, pomembnih za uspešno izveden izvršilni postopek.

Za vas pridobimo informacije:

 • o dolžnikovem premičnem premoženju;
 • o dolžnikovem nepremičnem premoženju;
 • o tem ali je dolžnik lastnik podjetij v tujini ali doma;
 • o dolžnikovih dolžnikih;
 • ali je dolžnik zaposlen ter kje.

 

Anonimna pisanja

Na podlagi posebnih metod detektivi ugotavljamo kdo so avtorji in pošiljatelji anonimnih pisem.

Anonimna pisanja so lahko različnih oblik: elektronska sporočila, rokopis, risanje, grafitno pisanje na objekte, tiskanje ali kombinacija naštetega. Vsebina je pogosto v obliki groženj in lahko škoduje vašemu ogledu ali ogledu vašega podjetja.

Uspešnost poslovnih subjektov

Na vašo željo opravimo poizvedbe “due diligence”.

Poizvedbe obsegajo preverjanje različnih področij gospodarskega subjekta, najpogosteje se nanašajo na strateške usmeritve podjetja, njegovo finančno stanje, uspešnost poslovanja ali premoženjsko stanje gospodarskega subjekta. S pridobitvijo koristnih informacij o podjetju, vam pomagamo pri odločitvah, pomembnih za prvo ali nadaljnje sodelovanj in sklepanje poslov s podjetjem.

Izdelava internih aktov in pravilnikov

Za vaše podjetje izdelamo interne akte in pravilnike:

 • Interni akt o javljanju, spremljanju in nadzoru bolniške odsotnosti;
 • Interni akt o nadzoru spoštovanja prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti zaposlenega;
 • Interni akt o spoštovanju prepovedi kajenja v delovnih prostorih in delovnem okolju;
 • Interni akt o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v organizaciji;
 • Načrt varovanja.

Preventivno preverjanje oseb

Razmišljate o zaposlitvi osebe oziroma razmišljate, da bi stopili v stik z osebo in se vam pri tem poraja dvom?

Za vas preverimo kompetence, pretekle zaposlitve, karakterne lastnosti ter morebitna pretekla škodljiva ravnanja.

Varnostno svetovanje in načrtovanje

Podjetjem pomagamo in svetujemo pri vzpostavitvi ustreznih varnostnih sistemov, katera bodo prispevala pri preprečevanju in odkrivanju notranjih goljufij, izdaj poslovnih skrivnosti, poneverb ter pri preprečevanju gospodarskega vohunjenja.

Za vaše potrebe bomo pripravili:

 • vse organizacijske ukrepe za vzpostavitev poslovne in notranje varnosti;
 • nabor aktivnosti za zagotavljanje ustrezne varnostne kulture zaposlenih;
 • medsebojno povezane varnostne podsisteme za fizično, tehnično, informacijsko varnost;
 • ustrezna izobraževanja zaposlenih za ozaveščanje varnostne kulture zaposlenih.