OSINT (Open-Source Intelligence)

OSINT – Open Source Intelligence je metoda zbiranja in analiziranja podatkov iz javno dostopnih virov.
Poleg družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter), objav na digitalnih forumih, publikacijah, znanstvenih revijah, medijih, video platformah, uradnih/vladnih podatkovnih bazah, itn. OSINT zajema tudi pregled temnega in nevidnega spleta, objav podjetij, sporočil v javnosti in drugih javnih virov. Za dosego dobrih rezultatov je najpomembnejša dobra metodologija zbiranja podatkov in analiziranja podatkov. Tu z delom nastopimo mi – Detektivska agencija Kokalj in detektivi. Skupaj z našimi zunanjimi sodelavci imamo na področju OSINT dolgoletne izkušnje in obširne reference, kar nam omogoča globji vpogled in izris realne slike preiskovanih subjektov, gospodarskih družb ali projektov. Specializirani smo na področji OSINT, SOCMINT (Social media intelligence) kot tudi podporne dejavnosti, ki vključuje: podatkovno analitiko, avtomatizirano zbiranje specifičnih podatkov, deanonimizacijo in koleracijo, geo – lokacijske metode, itd. Da je naše delo opravljeno profesionalno in stroškovno učinkovito pa pripomore tudi to, da imamo na voljo ogromno že preverjenih podatkov in virov. Strankam tako zagotovimo nadvse uporabne podatke, ki jih bodo lahko koristili pri svojih poslovnih odločitvah, pripomogli pa bodo tudi k varovanju njihovega ugleda, ki bi ga konkurenca ali posamezniki lahko zlorabili.

Svoje delo opravljamo v skladu z GDPR.