Varnost mobilnih naprav in wi-fi omrežij!

Za naše naročnike izvajamo izobraževalne tečaje, ki se primarno osredotočajo na nevarnosti povezane s t.i. politika BYOD (Bring Your Own Device), katero še vedno uporablja mnogo podjetij in organizacij. Ker podjetje nima nadzora nad zasebnimi napravami zaposlenih in še posebej ne nad njihovo varnostjo, vsaka grožnja zasebnih napravah pomeni tudi grožnjo celotni organizaciji. 
Na tečaju zaposlene naučimo varne uporabe elektronskih naprav (pametni telefoni, tablice, prenosniki in druge naprave) ter varne uporabe omrežij, na katere se te naprave povezujejo, saj zaposleni ravno pri delu od doma najpogosteje nepravilno uporabljajo wi-fi omrežija.

Podjetja, ki zaposlenim dovoljujejo uporabo zasebnih naprav za opravljanje dela, razširijo varnostni perimeter na vsakega posameznega zaposlenega, na njihove naprave ter še posebej na njihovo razumevanje principov kibernetske varnosti. Čeprav je BYOD in delo na daljavo priročno tako za podjetja kot zaposlene, slednje delodajalce izpostavlja vrsti varnostnih tveganj. Ker tovrstne naprave ne upravljajo in/ali nadzorujejo strokovnjaki kibernetske varnosti, je varnost takšnih naprav in posledično podjetij omejena na poznavanje dobrih praks in varnostnih zakonitosti s strani zaposlenih.

Vsako podjetje bi se moralo zavedati tveganj, ki jih tovrstne politike in delovne prakse predstavljajo, slednje pa pomeni, da morajo biti na temo izobraženi tudi vsi zaposleni.

Tekom izobraževanja se osredotočamo na dovoljenja, dobre prakse za zaščito naprav in preprečevanje malwera ter virusov ter nadaljujemo s koncepti, kot so “rooting”, “jailbraking,” in drugimi naprednimi tematikami, ki slušateljem vlijejo dovolj znanja, da lahko osebne naprave v delovnem okolju uporabljajo učinkovito in predvsem varno ter predstavimo različne aspekte varnosti wifi omrežij. Po zaključenem teoretičnem delu praktično prikažemo napade, ki jih lahko uporabimo za vsakršno implementacijo, saj so wifi omrežja že v osnovi ranljiva ter demonstriramo, kako takšna okolje zavarovati.

Tečaj bo slušatelje naučil odgovorno uporabljati skupno delovno okolje in še posebej poudaril pomembnost slediti varnostni politiki podjetja.